Een account van uw toestel verwijderen

Als u geen berichten en meldingen meer wilt ontvangen voor een account en de synchronisatie van agenda en contactgegevens voor die account wilt stoppen, kunt u de account van uw BlackBerry-toestel verwijderen.
  1. Veeg in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.
  2. Raak Instellingen Instellingen > Accounts aan.
  3. Raak een account aan.
  4. Raak Verwijderen aan.