Problemen oplossen: Agenda-app

Ik kan mijn agenda niet synchroniseren

Probeer het volgende:

  • Als uw agenda gekoppeld is aan een van uw accounts, zoals uw Gmail-agenda, controleert u of synchronisatie voor de agenda is ingeschakeld. Veeg in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm. Raak Het pictogram Instellingen > Accounts aan. Raak een account aan. Controleer of de schakelaar Agenda synchroniseren is ingesteld op Aan.
  • Als de agenda op uw computer is opgeslagen inMicrosoft Outlook of Apple iCal, kunt u BlackBerry Link gebruiken om de agenda-informatie op uw computer met uw BlackBerry-toestel te synchroniseren. Raadpleeg voor meer informatie de Help voor BlackBerry Link.
  • Als uw agenda nog steeds niet gesynchroniseerd is, probeert u de account waaraan de agenda is gekoppeld te verwijderen en opnieuw toe te voegen.

Ik kan niet reageren op uitnodigingen of deze verzenden

Controleer of u een e-mailaccount hebt toegevoegd die een geïntegreerde agenda heeft. Sommige accounts hebben geen agendafunctie.

Nieuwe of bijgewerkte gebeurtenissen worden niet weergegeven in mijn agenda

U moet uw agenda's mogelijk vernieuwen. Veeg in de Agenda-app naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm. Raak Vernieuwen aan.

Ik heb dubbele agenda-items

Als u agenda-items hebt geïmporteerd met behulp van BlackBerry Link, ziet u mogelijk dubbele items op uw toestel na synchronisatie van uw toestel en computer.

U kunt dubbele items verwijderen door deze uit uw adresboek te verwijderen of door lokale gegevens op uw toestel te wissen.

Als u dubbele agenda-items wilt verwijderen door lokale gegevens te wissen, doet u het volgende:

  1. Veeg in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.
  2. Raak het pictogram Instellingen Instellingen > Accounts aan.
  3. Raak het pictogram Meer acties aan.
  4. Raak Lokale agenda wissen aan.
WAARSCHUWING:
Als u uw lokale gegevens wist, verwijdert u alle agenda-items die u alleen lokaal op uw toestel hebt opgeslagen.