Wijzigen hoe de agenda wordt weergegeven

  1. Veeg in de Agenda-app naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.
  2. RaakInstellingen Instellingen > Algemeen aan.
    • Om de weergave van de geopende agenda te wijzigen (dag, week of maand), raakt u in de vervolgkeuzelijst Standaard agendaweergave een weergave aan.
    • Als u wilt wijzigen op welke dag de week start, raakt u in de vervolgkeuzelijst Eerste dag van de week een optie aan.
    • Als u uw werktijden wilt wijzigen, raakt u in de sectie Werktijden in de vervolgkeuzelijsten Begin en Einde een optie aan.
    • Als u met toenemende getallen wilt aangeven hoe druk een dag is, schuift u de schakelaar Oplopende getallen naar Aan.