Machtigingen wijzigen voor bepaalde websites

Terwijl u op internet surft, kunt u bepaalde websites toegang geven tot informatie zoals uw locatie. U kunt deze machtigingen altijd verwijderen.
  1. Raak in de Browser Meer acties > Instellingen > Sitemachtigingen aan.
  2. Raak een website aan. Raak Bewerken aan.
  3. Raak Verwijderen aan naast de machtigingen die u wilt verwijderen.
  4. Raak Gereed aan.