Uw Browser-instellingen wijzigen

Het beginscherm van de Browser aanpassen

U kunt wijzigen wat u ziet wanneer u de BlackBerry Browser opent. U kunt een specifieke startpagina instellen, miniatuurweergaven van webpagina's die u vaak bezoekt of recent hebt bezocht weergeven of de webpagina's openen die tijdens uw vorige Browser-sessie waren geopend.

  1. Raak in de Browser het menu Meer > het pictogram Instellingen > Weergave en acties aan.
  2. Raak de vervolgkeuzelijst In Opstartweergave aan.
    • Raak Mijn startpagina aan om een specifieke startpagina in te stellen. Typ een webadres.
    • Als u miniatuurweergaven wilt weergeven van webpagina's die u recent hebt bezocht of vaak bezoekt, raakt u Pagina Nieuw tabblad aan.
    • Als u de webpagina's van uw vorige Browser-sessie wilt openen, raakt u Mijn tabbladen van de vorige keer aan.

Adobe Flash-ondersteuning inschakelen

  1. Raak in de Browser Meer acties > Instellingen > Weergave en acties aan.
  2. Schuif de schakelaar Adobe Flash naar Aan.