Contactpersoon delen

U kunt de gegevens van een contactpersoon in VCF-indeling delen met anderen. U kunt als het ware een digitaal visitekaartje weggeven.

  1. Raak in de Contactpersonen-app een contactpersoon lang aan.
  2. Raak Contactpersoon delen aan.