Contactpersonen filteren

U kunt op diverse manieren wijzigen welke contactpersonen u ziet in uw lijst met contactpersonen.

Contactpersonen per account of type weergeven

U kunt uw lijst met contactpersonen snel filteren om alleen specifieke contactpersonen te zien (bijvoorbeeld BBM of groepen contactpersonen).

  1. Raak in de Contactpersonen-app Alles aan.
  2. Raak het soort contactpersoon aan dat u wilt zien.

Een set contactpersonen verbergen

U kunt een soort account volledig uit uw lijst met contactpersonen verwijderen. Als u bijvoorbeeld vooral beroemdheden volgt op Twitter, wilt u deze waarschijnlijk niet in uw lijst met contactpersonen zien.
  1. Veeg in de Contactpersonen-app naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.
  2. Raak Instellingen aan.
  3. Schuif in de sectie Account in lijst met contactpersonen weergeven de schakelaar naast een account naar Uit.