Een contactpersoon toevoegen aan de app Contactpersonen

  1. Raak in de Contactpersonen-app Het pictogram Nieuwe contactpersoon aan.
  2. Voer de gegevens van de contactpersoon in. Raak Het pictogram Veld toevoegen. aan voor extra velden.
  3. Als u een zakelijke account hebt en BlackBerry Balance is ingesteld op uw BlackBerry-toestel, raakt u boven aan het scherm Werk aan om de contactpersoon in uw werkruimte op te slaan. Zodra u contactinformatie begint toe te voegen, kunt u de contactpersoon niet meer in uw persoonlijke ruimte opslaan.
  4. Raak Opslaan aan.
Tip: U kiest de account of opslaglocatie voor een contactpersoon door de knop Opslaan naar boven aan het scherm aan te raken. Schakel het selectievakje naast een account of opslaglocatie in.