Uw toestel aan een auto koppelen

Met de functie Mijn auto kunt u uw BlackBerry-toetsel via Bluetooth-technologie met uw auto verbinden. Wanneer uw auto en toestel verbonden zijn, ziet u mogelijk een aangepast beginscherm en vergrendelscherm. Bovendien worden mogelijk speciale toepassingen weergegeven in Car Channel in BlackBerry World.

Wanneer uw toestel voor het eerst een verbinding met een auto met Bluetooth-functie detecteert, wordt u gevraagd deze als uw auto in te stellen. Nadat u het toestel met uw auto hebt gekoppeld, geeft het vergrendelscherm aan dat het toestel met uw auto is verbonden en worden de beschikbare functies weergegeven.

De functie Mijn auto uitschakelen

  1. Veeg in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.
  2. Raak Instellingen > Netwerken en verbindingen > Bluetooth aan.
  3. Raak de naam van uw auto lang aan.
  4. Raak My Car uitschakelen.