Automatisch een Bluetooth-verbinding tot stand brengen wanneer u uw toestel inschakelt

Mogelijk wilt u dat uw BlackBerry-toestel altijd verbonden blijft met een Bluetooth-toestel, zoals een headset. U kunt uw BlackBerry-toestel zo instellen dat zodra u uw BlackBerry-toestel inschakelt, het automatisch opnieuw verbinding maakt met het laatste Bluetooth-toestel waarmee het verbonden was.

  1. Veeg in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.
  2. Raak Instellingen > Netwerken en verbindingen > Bluetooth > Het pictogram Configureren aan.
  3. Schakel het selectievakje Maak verbinding met het laatst gebruikte toestel indien ingeschakeld in.