Problemen oplossen: Internet-tethering

Ik kan geen Internet-tethering gebruiken

  • Controleer of uw BlackBerry-toestel is verbonden met het mobiele netwerk. Als in de rechterbovenhoek van het beginscherm Mobiel netwerksignaal wordt weergegeven, is uw toestel verbonden met het mobiele netwerk.
  • Controleer of uw abonnement op een draadloze service is ingesteld voor het gebruik van internet-tethering. Als dit niet het geval is, moet u uw abonnement wijzigen voordat u internet-tethering kunt gebruiken.
  • Als u uw toestel gebruikt voor het werk, staat uw organisatie het gebruik van de Internet-tethering mogelijk niet toe. Vraag meer informatie hierover aan uw beheerder.
  • Als u roamt, controleert u op het scherm met instellingen voor Mobiel netwerk of Gegevensservices tijdens roaming is ingeschakeld.