Instellen hoe Bluetooth-carkits toegang krijgen tot uw berichten

Met sommige Bluetooth-carkits die MAP (Message Access Profile) ondersteunen, kunt u berichten verzenden en ontvangen met spraakbesturing.

Raadpleeg de documentatie bij uw auto voor meer informatie over het gebruik van Bluetooth-technologie met uw carkit.

  1. Veeg in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.
  2. Raak Instellingen > Netwerken en verbindingen > Bluetooth > Het pictogram Configureren aan.
    • Als u wilt wijzigen hoe lang uw BlackBerry-toestel berichten naar de carkit probeert te sturen voordat er een time-out optreedt, past u de schuifbalk Time-out downloaden bericht aan.
    • Als u wilt wijzen tot welke accounts uw carkit toegang heeft, schakelt u in de sectie Accounts met toegang tot berichten het selectievakje naast elke account in of uit.