Uw mobiele netwerkverbinding delen via internet-tethering

Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht voor het gebruik van internet-tethering. Tijdens het gebruik van internet-tethering kunt u op sommige netwerken sommige services op uw BlackBerry-toestel zoals e-mail en BlackBerry Messenger niet gebruiken.

Internet-tethering gebruiken om uw internetverbinding te delen

U kunt uw BlackBerry-toestel tetheren via een USB-kabel of een Bluetooth-verbinding.
  1. Veeg in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.
  2. Raak Instellingen > Netwerken en verbindingen > Internet-tethering aan.
  3. Als u internet-tethering voor het eerst gebruikt, volgt u de instructies op het scherm. Lees de configuratieschermen aandachtig omdat deze belangrijke informatie bevatten over internet-tethering.
  4. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Verbinden via USB of Bluetooth.
  5. Schuif de schakelaar Internet-tethering naar Aan.
  6. Koppel uw BlackBerry-toestel aan een laptop of tablet via een USB-kabel of Bluetooth-verbinding.