Problemen oplossen: Mobiel netwerk

Ik kan geen verbinding maken met het mobiele netwerk

Probeer de volgende oplossingen:

  • Controleer of de vliegtuigmodus uit staat. Als de vliegtuigmodus aan staat, is de optie om het mobiele netwerk in te schakelen niet beschikbaar. Veeg in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm om vliegtuigmodus uit te schakelen. Raak Instellingen aan. Schuif de schakelaar Vliegtuigmodus naar Uit.
  • Controleer of de verbinding met het draadloze netwerk is ingeschakeld. Veeg in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm om uw verbinding te controleren. Raak Instellingen > Netwerken en verbindingen > Mobiel netwerk aan. Controleer of de schakelaar Mobiel netwerk is ingesteld op Aan.
  • Controleer of uw BlackBerry-toestel verbinding heeft met het netwerk van uw serviceprovider. Als u handmatig van draadloos netwerk bent veranderd, blijft uw toestel met dat draadloze netwerk verbonden totdat u weer het draadloze netwerk van uw serviceprovider selecteert.
  • Als uw toestel een micro-SIM-kaart gebruikt, controleert u of deze goed in uw toestel is geplaatst.
  • Als uw toestel normaal verbinding maakt met een CDMA-netwerk en uw toestel internationaal roamen ondersteunt, controleer dan of uw toestel in de roaming-modus staat en of uw micro-SIM-kaart correct in uw toestel is geplaatst.