Een koppeling maken en verbinding maken met een Bluetooth-toestel

Zorg dat Bluetooth-technologie is ingeschakeld op de toestellen waarmee u verbinding wilt maken.

Voordat u uw BlackBerry-toestel kunt verbinden met een ander Bluetooth-toestel, moet u ze aan elkaar koppelen.

 1. Veeg in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.
 2. Raak Instellingen > Netwerken en verbindingen > Bluetooth aan.
 3. Controleer of Bluetooth-technologie is ingeschakeld.
  Uw BlackBerry-toestel ontdekt automatisch zichtbare toestellen die binnen het bereik vallen.
 4. Als u, indien nodig, nogmaals wilt zoeken naar Bluetooth-toestellen, raakt u Vernieuwen aan.
 5. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Als het toestel waar u verbinding mee wilt maken wordt weergegeven in de lijst Toestellen, raakt u de naam van het toestel aan. Volg de instructies op het scherm.
  • Als het toestel niet in de lijst Toestellen wordt weergegeven, is het mogelijk niet zichtbaar. Controleer of het toestel zichtbaar is en probeer het opnieuw. Als u niet weet hoe u moet controleren of het toestel zichtbaar is, raadpleegt u de documentatie bij het toestel.
  • Als het toestel niet wordt weergegeven in de lijst Toestellen en u kunt geen verbinding maken door het zichtbaar te maken, moet u de koppeling mogelijk vanaf het toestel starten. Raak op uw BlackBerry-toestel in de vervolgkeuzelijst Zichtbaar Aan of 2 minuten aan. Voer indien nodig uw BlackBerry-toestelwachtwoord in. Start het koppelingsproces volgens de documentatie die bij het toestel is meegeleverd.
Uw toestellen zijn nu gereed om te delen en te communiceren via de Bluetooth-verbinding. Afhankelijk van het toestel waarmee u bent gekoppeld, zijn uw toestellen volledig verbonden of zijn ze klaar om verbinding te maken zodra u een Bluetooth-actie start, zoals het delen van een bestand.