Uw internetverbinding delen via de modus Mobile Hotspot

Met deze functie kunt u overal waar uw BlackBerry-toestel een mobiele netwerkverbinding heeft, uw toestellen verbinden met internet. Maar omdat deze functie het mobiele netwerk gebruikt, kunnen er hogere kosten in rekening worden gebracht.

Mogelijk zijn services zoals e-mail en BBM op sommige mobiele netwerken niet beschikbaar terwijl de modus Mobile Hotspot is ingeschakeld.

Nadat u de modus Mobile Hotspot hebt ingesteld op uw BlackBerry-toestel, maakt uw Wi-Fi-toestel op bijna dezelfde manier verbinding met de mobiele hotspot als met elke andere router.

Lees voordat u de modus Mobile Hotspot gebruikt de meest recente veiligheids- en productinformatie op www.blackberry.com/docs/smartphones.

De modus Mobile Hotspot gebruiken om uw internetverbinding te delen

Controleer voordat u de modus Mobile Hotspot inschakelt dat de verbinding van uw BlackBerry-toestel met het mobiele netwerk is ingeschakeld.
  1. Veeg in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.
  2. Raak Instellingen > Netwerken en verbindingen > Mobile Hotspot aan.
  3. Als u de modus Mobile Hotspot voor het eerst gebruikt, volgt u de instructies op het scherm. Lees de schermen aandachtig omdat deze belangrijke informatie bevatten over de functie Mobile Hotspot. Onthoud uw Mobile Hotspot-wachtwoord voor later.
  4. Schuif de schakelaar Mobile Hotspot naar Aan.
  5. Op het toestel dat u wilt verbinden met de mobiele hotspot gaat u hetzelfde te werk als wanneer u het toestel zou verbinden met elk ander Wi-Fi-netwerk. U heeft de naam nodig van de mobiele hotspot en het wachtwoord dat u tijdens de configuratie heeft ingesteld.