Uw foto's en albums ordenen

U kunt uw foto's in albums ordenen door gebruik te maken van de mapstructuur in File Manager.

Een album maken

Met albums kunt u uw foto's in mappen ordenen op basis van gebeurtenissen, personen, datums of elke andere categorie die u kunt verzinnen.
  1. Raak in het beginscherm het pictogram Bestandsbeheer aan.
  2. Raak de map aan waarin u een album wilt maken.
  3. Raak Het pictogram Meer acties > Het pictogram Map toevoegen aan.
  4. Typ een naam voor uw album.
Opmerking: U moet de foto's naar het nieuwe album verplaatsen voordat het album in de app Afbeeldingen wordt weergegeven.
Tip: Als u een album naar een andere map wilt verplaatsen, raakt u het album dat u wilt verplaatsen lang aan. Raak Het pictogram Verplaatsen> Het pictogram Terug aan. Raak de map aan waarin u de map wilt plaatsen. Raak Verplaatsen aan.

Een foto verplaatsen naar een ander album

  1. Raak in het beginscherm het pictogram Bestandsbeheer aan.
  2. Raak het item dat u wilt verplaatsen lang aan.
  3. Raak Het pictogram Verplaatsen aan.
  4. Raak het pictogram Terug aan.
  5. Raak de map aan waarnaar u de afbeelding wilt verplaatsen.
  6. Raak Verplaatsen aan.
Tip: Als u een afbeelding naar een andere map wilt verplaatsen, raakt u de afbeelding die u wilt verplaatsen lang aan. Raak Verplaatsen > Het pictogram Terug aan. Raak de map aan waarnaar u de afbeelding wilt verplaatsen. Raak Verplaatsen aan.