Op het toetsenbord typen

Een accent typen

  1. Op het BlackBerry-toetsenbord zorgt u dat u de letter waar u een accent op wilt, lang ingedrukt houdt.
  2. Wanneer tekens met accenten boven het toetsenbord worden weergegeven, raakt u het teken met accent aan dat u wilt typen.

Een symbool of nummer typen

  1. Druk rechtsonder op het BlackBerry-toetsenbord op pictogram Symbool.
  2. Raak het symbool of getal dat u wilt typen aan.

Een hoofdletter typen

  1. Druk op het BlackBerry-toetsenbord op De rechter Shift-toets.
  2. Druk op een letter.
Tip: Druk op De Alt-toets en De rechter Shift-toets om hoofdlettervergrendeling in te schakelen.

Sneltoetsen op het toetsenbord: Typen

Afhankelijk van de invoertaal die u gebruikt, zijn bepaalde snelkoppelingen mogelijk niet beschikbaar.

Een automatische woordcorrectie ongedaan maken Druk twee keer op De Delete-toets.

Een punt invoegen (.) in een tekstveld

Druk twee keer op De spatietoets. Het volgende woord begint dan met een hoofdletter.

Een apenstaartje (@) of een punt (.) invoegen in een e-mailadres

Druk op De spatietoets.

Een hoofdletter invoeren

Houd de lettertoets ingedrukt tot de hoofdletter wordt weergegeven.

Caps Lock inschakelen

Druk op De Alt-toets en De rechter Shift-toets. Om hoofdlettervergrendeling uit te schakelen, drukt u op De linker Shift-toets of De rechter Shift-toets.

Een symbool typen

Druk op De Sym-toets. Raak het symbool aan dat op het scherm wordt weergegeven.

Het andere teken invoeren dat op een toets staat

Druk op De Alt-toets en de tekentoets.

Een accent of speciaal teken typen

Houd de lettertoets ingedrukt en raak de letter of het speciale teken aan dat u wilt invoeren.

Een getal typen in een tekstveld

Houd De Alt-toets ingedrukt en druk op de cijfertoets.

Een nummer typen in een nummerveld

Druk op de cijfertoets.

Nummervergrendeling inschakelen

Druk op De Alt-toets en De linker Shift-toets. U kunt de nummervergrendeling uitschakelen door op De linker Shift-toets of De rechter Shift-toets te drukken.

Een regel tekst markeren

Raak de tekst lang aan. Schuif uw vinger omhoog of omlaag over het scherm.

Tekst teken voor teken markeren

Raak de tekst lang aan. Schuif met uw vinger naar links of naar rechts over het scherm om elk teken te selecteren.

Gemarkeerde tekst knippen

Raak de gemarkeerde tekst aan. Raak Knippen aan.

Gemarkeerde tekst kopiƫren

Raak de gemarkeerde tekst aan. Raak Kopiƫren aan.

Tekst plakken

Raak de positie waar u de tekst wilt plakken lang aan.