Automatisch verbinding maken met uw VPN

U kunt uw BlackBerry-toestel automatisch verbinding laten maken met een VPN wanneer u mobielenetwerkdekking hebt.

  1. Veeg in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.
  2. Raak Instellingen > Netwerken en verbindingen > VPN aan.
  3. Raak Het pictogram Automatische verbinding met VPN aan.
  4. Raak in de vervolgkeuzelijst het VPN-profiel aan dat u wilt gebruiken. Maak uw eigen profiel of neem contact op met uw beheerder als er geen VPN-profielen in de lijst staan.
  5. Schuif de schakelaar Verbinden via mobiel netwerk naar Aan.