BlackBerry Screen Reader-bewegingen

De BlackBerry Screen Reader gebruikt een combinatie van bewegingen die ook in andere apps op uw BlackBerry-toestel worden gebruikt en bewegingen die specifiek zijn voor BlackBerry Screen Reader. Bewegingen die beginnen aan de rand van het scherm (zoals naar beneden vegen vanaf de bovenzijde om de Instellingen te openen of naar boven vegen vanaf de onderzijde om een app te minimaliseren) hebben in de Screen Reader-app dezelfde functie als in alle andere apps. Maar er zijn ook extra bewegingen die u helpen bij het navigeren wanneer BlackBerry Screen Reader is ingeschakeld.

Taak Beweging
Het focuspunt instellen en uitspreken
Opmerking: Een focuspunt kan een veld, knop, selectiegebied, link, toepassing, paragraaf, zin, woord, titel, afbeelding of een ander item op het scherm zijn.
Raak aan met één vinger.
Ontdekkingsmodus activeren
Opmerking: In Ontdekkingsmodus kunt u focuspunten, zoals letters, woorden, knoppen, links, menu-items en afbeeldingen gebruiken om acties uit te voeren. Deze focuspunten zijn op het scherm gemarkeerd.
Raak lang aan met één vinger en verplaats vervolgens uw vinger. Onder uw vinger wordt het focuspunt ingesteld.
Beschrijving van focuspunt lezen Raak aan met twee vingers.
Een focuspunt activeren
Opmerking: Wanneer u een focuspunt activeert, geeft u aan dat u dat deel van het scherm wilt gebruiken om een actie uit te voeren
.
Raak tweemaal aan met één vinger.
Een item selecteren Raak driemaal aan met één vinger.
Ingedrukt houden Raak tweemaal aan en houd vast.
Naar het vorige of volgende focuspunt gaan Veeg met één vinger naar links om naar het volgende punt te gaan, veeg met één vinger naar rechts om naar het vorige punt te gaan.
Pannen of door een lijst scrollen Veeg met twee vingers naar boven om omhoog te scrollen, veeg met twee vingers naar beneden om omlaag te scrollen. Met deze actie wordt een nieuw focuspunt ingesteld.
Naar de boven- of onderkant van een schermgebied gaan Veeg met twee vingers naar boven en houd vast om naar de bovenkant te gaan, veeg met twee vingers naar beneden en houd vast om naar de onderkant te gaan. Met deze actie wordt een nieuw focuspunt ingesteld.
Waarde van schuifregelaar aanpassen Veeg met één vinger naar boven om de waarde te verhogen, veeg met één vinger naar beneden om de waarde te verlagen.
Naar het vorige of volgende tekstgedeelte (bijv. een teken, woord, regel, zin of paragraaf) of item met webinhoud (bijv. koptekst of links) gaan. Veeg met één vinger naar links om naar de vorige tekst of webinhoud te gaan, veeg met één vinger naar rechts om naar de volgende tekst of webinhoud te gaan.
Tekstgrootte, zoals teken, woord, regel, zin en paragraaf, of item met webinhoud, zoals koptekst en links, wijzigen. Veeg in de tekst of inhoud met één vinger naar boven om deze te vergroten, veeg in de tekst of inhoud met één vinger naar beneden om deze te verkleinen.
Naar links, naar rechts, omhoog of omlaag gaan Veeg met drie vingers naar links, naar rechts, omhoog of omlaag.
De BlackBerry Screen Reader laten stoppen met het lezen van het focuspunt Veeg met één vinger naar beneden en dan naar links.
De standaardactie van de app uitvoeren (bijv. een foto nemen in de Camera-app, een video starten of stoppen in de Video-app) Raak tweemaal aan met twee vingers.
De BlackBerry Screen Reader dempen Veeg met twee vingers naar beneden en dan naar links.
De datum en tijd lezen
Opmerking: De statusbalk met de datum en tijd bevindt zich dicht bij de bovenrand van het scherm. Wanneer u de statusbalk gebruikt, kan daarom het instellingenmenu verschijnen.
Veeg met één vinger snel naar beneden en dan naar boven.
De informatie van de statusbalk lezen (inclusief batterijstatus en radioconnectiviteit)
Opmerking: De statusbalk bevindt zich dicht bij de bovenrand van het scherm. Wanneer u de statusbalk gebruikt, kan daarom het instellingenmenu verschijnen.
Veeg met één vinger snel naar boven en dan naar beneden.

Bewegingen voor de modus Snelle taken

In de modus Snelle taken kunt u vaak gewijzigde instellingen aanpassen en hebt u toegang tot extra functies van BlackBerry Screen Reader. Wanneer u de modus Snelle taken activeert, hebt u 3 seconden om een taak te voltooien. Als de taak niet is voltooid, wordt de modus automatisch gedeactiveerd en trilt het toestel om u te waarschuwen. Wanneer u de modus Snelle taken activeert, wordt een lijst met taken weergegeven. In de lijst kunt u de volgende bewegingen gebruiken om acties uit te voeren.

Taak Beweging
De modus Snelle taken openen Veeg met één vinger naar beneden en dan naar rechts.
Een item selecteren Raak aan met één vinger. Na het selecteren wordt de modus Snelle instellingen gedeactiveerd.
Een item in- of uitschakelen Raak met één vinger aan om de schakelaar in- of uit te schakelen. Na 3 seconden wordt de modus Snelle taken automatisch gedeactiveerd.
Een item in een lijst selecteren Raak met één vinger aan om van de ene optie naar de andere te gaan. Met elke aanraking gaat u naar de volgende optie. Wanneer u bij het laatste item in de lijst aankomt, gaat u met één aanraking terug naar boven in de lijst. Na 3 seconden wordt de modus Snelle taken automatisch gedeactiveerd.
Een item in een lijst selecteren in Ontdekkingsmodus Raak lang aan met één vinger. Sleep de vinger naar boven of beneden in de lijst en raak vervolgens met een tweede vinger een item aan om het te selecteren. De modus Snelle taken wordt niet automatisch gedeactiveerd.
Spreekvolume aanpassen Veeg met één vinger naar boven om het volume te verhogen. Veeg met één vinger naar beneden om het volume te verlagen.
Breedsprakigheid aanpassen Raak aan met één vinger om het niveau van breedsprakigheid aan te passen. U kunt kiezen uit de niveaus Hoog of Laag.
Spreeksnelheid aanpassen Veeg met één vinger naar links om de snelheid te verlagen. Veeg met één vinger naar rechts om de snelheid te verhogen.
Terugspoelen Veeg naar boven en beneden om de tien laatst uitgesproken items opnieuw af te spelen.
Het woord spellen Veeg naar links om het laatst uitgesproken item te spellen. Veeg naar rechts om het laatst uitgesproken item te spellen met het spelalfabet (bijv. Alfa, Bravo enz.). U kunt spellen ook gebruiken bij Terugspoelen om de tien laatst uitgesproken items te spellen.

Bewegingen voor de BlackBerry-agenda

Taak Beweging
Naar de volgende dag, week of maand gaan Veeg met drie vingers naar rechts.
Naar de vorige dag, week of maand gaan Veeg met drie vingers naar links.

Bewegingen voor het beginscherm

Taak Beweging
Schakelen tussen persoonlijke ruimte en werkruimte Veeg met drie vingers naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm. Raak aan met één vinger om het focuspunt in de werkruimte in te stellen, raak dan twee keer aan met één vinger om de werkruimte te selecteren.
De app minimaliseren en uw actieve frames weergeven Veeg vanaf de onkant naar boven. Dezelfde beweging wordt ook buiten de BlackBerry Screen Reader gebruikt.
Een actief frame sluiten Raak lang aan met één vinger en ga vervolgens met uw vinger naar de app. Het focuspunt wordt onder uw vinger ingesteld. Raak vervolgens tweemaal aan met twee vingers om de app te sluiten.