Menupictogrammen

Tip: Als u niet zeker weet wat een menupictogram betekent, kunt u het lang aanraken om de functie te zien. Schuif uw vinger weg van het pictogram als u het niet wilt selecteren.

Hieronder volgt een beschrijving van de meest gangbare menupictogrammen:

Pictogram Beschrijving
Het pictogram Meer acties Een menu met acties openen
Het pictogram Meer tabbladen Een lijst met manieren openen om door informatie te navigeren of deze te filteren
Het pictogram Opstellen Een bericht opstellen
Het pictogram Bijlagen Bijlagen weergeven
Het pictogram Delen Een item, zoals een afbeelding, met iemand delen
Het pictogram Beantwoorden Een e-mail beantwoorden
Het pictogram Allen beantwoorden Alle ontvangers van een e-mail beantwoorden
Het pictogram Doorsturen Een e-mail doorsturen
Het pictogram Spraakmemo Een spraakmemo opnemen
Het pictogram Nieuw item Een nieuw item toevoegen aan de Remember-app
Het pictogram Item toevoegen Een nieuw item toevoegen aan de Agenda-app