Bestanden beheren

De naam van een bestand of map wijzigen

Met File Manager kunt u de namen van bestanden en mappen wijzigen, als u bijvoorbeeld een typfout of een woord wilt verbeteren. Zo wijzigt u de naam van een bestand of map:

 1. Raak een bestand of map lang aan.
 2. Raak Naam wijzigen aan.
Tip: Als u een bestandstype wilt wijzigen, raakt u een bestand lang aan. Raak Eigenschappen > Bewerken aan.

Een map toevoegen

Wanneer u File Manager opent, wordt een lijst met vooraf gedefinieerde mappen weergegeven. Ga als volgt te werk om een map toe te voegen:

 1. Navigeer naar de plaats waar u een nieuwe map wilt toevoegen.
 2. Raak Meer aan.
 3. Raak Map toevoegen aan.
Opmerking: U heeft mogelijk geen vooraf gedefinieerde mappen op een verbonden toestel.

Een item zoeken in File Manager

 1. Raak Zoeken aan.
 2. Voer de naam in, of deel van de naam, van het item dat u zoekt.
Opmerking: Als u een item wilt zoeken in een verbonden toestel, moet u de zoekopdracht uitvoeren wanneer het toestel openstaat in File Manager.

Bestanden en mappen sorteren

U kunt uw bestanden en mappen weergeven op naam, datum, type en grootte. U kunt ook selecteren of u uw bestanden en mappen in oplopende of aflopende volgorde wilt zien.

Tip: Als u wilt wijzigen hoe uw bestanden en mappen worden weergegeven, raakt u Lijst of Raster aan om ze als lijst of in een raster weer te geven.
Raak Meer > Sorteren aan.
 • Als u wilt wijzigen hoe uw bestanden en mappen worden gesorteerd, raakt u Sorteren > Naam, Datum, Type of Grootte aan.
 • Als u de volgorde van uw bestanden en mappen wilt wijzigen, raakt u Volgorde > Oplopend of Aflopend aan.

Meerdere bestanden selecteren

 1. Raak More aan.
 2. Raak Select aan.
 3. Raak de items aan die u wilt selecteren.
Als u een item dat u per ongeluk hebt aangeraakt wilt deselecteren, raakt u het item weer aan.