Tekst en websites delen met Wachtwoordbeheer

Als u websites of tekst aan uw records van Wachtwoordbeheer wilt toevoegen, voert u de volgende handelingen uit:
  1. Open een app of surf naar een website en selecteer de informatie die u wilt delen met Wachtwoordbeheer.
  2. Raak het pictogram Meer acties > het pictogram Delen aan.
  3. Raak Wachtwoordbeheer aan.
  4. Voeg informatie toe aan uw nieuwe record.
  5. Raak Opslaan aan.