Een nummer of contactpersoon toevoegen aan uw snelkeuzelijst

Er zijn twee verschillende snelkeuzelijsten waaraan u contactpersonen of nummers kunt toevoegen. U kunt in het totaal twaalf contactpersonen of nummers toevoegen aan de snelkeuzelijst boven aan het scherm Oproepen. U kunt ook contactpersonen of nummers toevoegen aan de snelkeuzelijst op het toetsenbord, zodat u een nummer kunt bellen door een toets op uw toetsenbord ingedrukt te houden. Uw toegangsnummer voor voicemail staat standaard in uw snelkeuzelijst.
 1. Raak in de Telefoon-app Het pictogram Telefoongesprekken of Het pictogram Contactpersonen aan.
 2. Raak een contactpersoon of telefoonnummer lang aan.
 3. Raak het pictogram Toevoegen aan snelkeuze aan.

Een contactpersoon toevoegen aan de snelkeuzelijst op uw toetsenbord

 1. Veeg in de Telefoon-app naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.
 2. Raak het pictogram Instellingen > Snelkiezen via toetsen aan.
 3. Druk op de toets op uw toetsenbord die u aan de contactpersoon wilt koppelen.
 4. Raak de contactpersoon aan die u wilt koppelen aan de toets op uw toetsenbord.
Als u een contactpersoon uit de snelkeuzelijst via uw toetsenbord wilt bellen, houdt u de toets ingedrukt die u aan de contactpersoon hebt gekoppeld.

Een nummer of contactpersoon verwijderen uit uw snelkeuzelijst

 1. Raak in de Telefoon-app Het pictogram Telefoongesprekken aan.
 2. Raak in uw snelkeuzelijst een contactpersoon of nummer lang aan.
 3. Raak Het pictogram Verwijderen aan.

Een contactpersoon uit de snelkeuzelijst op uw toetsenbord verwijderen

 1. Veeg in de Telefoon-app naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.
 2. Raak het pictogram Instellingen > Snelkiezen via toetsen aan.
 3. Raak een contactpersoon of nummer lang aan.
 4. Raak Het pictogram Verwijderen aan.