Een oproep beantwoorden of weigeren

Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Als u een oproep wilt aannemen, houdt u de cirkel onder aan het scherm vast en schuift u uw vinger naar links. Laat uw vinger los wanneer de cirkel op het pictogram Beantwoorden staat.
  • Als u een oproep wilt weigeren, houdt u de cirkel onder aan het scherm vast en schuift u uw vinger naar rechts. Laat uw vinger los wanneer de cirkel op het pictogram Weigeren staat.

Nu beantwoorden gebruiken om een bericht naar een beller te sturen

U hoeft nooit meer een vergadering of gesprek te verlaten om de telefoon te beantwoorden. Met de functie Nu beantwoorden stuurt u de beller een kort bericht in plaats van dat u de oproep aanneemt. Als de beller een BBM-contactpersoon is, wordt het bericht als BBM-bericht verzonden. Als de beller een BBM-contactpersoon is, wordt het bericht als sms verzonden. Afhankelijk van wie de ontvanger is, kunnen hier sms-kosten aan verbonden zijn.

  1. Wanneer u een inkomende oproep ontvangt, raakt u Het tekstpictogram Nu beantwoorden of Het BBM-pictogram Nu beantwoorden aan.
  2. Voer een van de volgende handelingen uit:
    • Als u een van de standaardberichten wilt verzenden, raakt u een bericht aan.
    • Als u een nieuw bericht wilt opstellen, raakt u Aangepast bericht aan. Typ een bericht en raak Verzenden aan.

De beltoon onderdrukken tijdens een inkomende oproep

Als u een oproep ontvangt terwijl uw geluidsmeldingen ingeschakeld zijn, kunt u de beltoon snel onderdrukken. Nadat u de beltoon onderdrukt hebt, moet u de oproep nog steeds beantwoorden of weigeren.

Wanneer u een inkomende oproep ontvangt, raakt u het pictogram Beltoon onderdrukken aan.