Een oproep plaatsen

  1. Raak in de Telefoon-app Het pictogram Kiespaneel aan.
  2. Bel een nummer.
  3. Raak Oproep aan.
Tip: Om te bellen vanuit het beginscherm, typt u de naam of het telefoonnummer van een contactpersoon. Raak Bel <naam> of Bel <nummer> aan.

Een recent nummer of contactpersoon met snelkeuze bellen

  1. Raak in de app Telefoon Het pictogram Telefoongesprekken aan.
  2. Raak een naam of nummer aan of veeg naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm en raak een snelkeuzecontact aan.
Tip: Als u de telefoonlijn of app wilt kiezen die u gebruikt om een recent nummer te bellen, raakt u een recent nummer lang aan. Raak het pictogram Bellen via aan.

Iemand van de contactpersonenlijst bellen

  1. Raak in de app Telefoon Het pictogram Contactpersonen aan.
  2. Raak een contactpersoon aan.
  3. Als uw contactpersoon meerdere nummers heeft, raakt u het nummer aan dat u wilt bellen. Raak bijvoorbeeld Thuis bellen of Mobiel bellen aan.