Uw Snelle instellingen aanpassen

Het instellingenmenu dat u oproept door op het beginscherm omlaag te vegen, is ontworpen om uw meestgebruikte instellingen weer te geven. U kunt kiezen welke instellingen u te zien krijgt en in welke volgorde, zodat u snel toegang hebt tot uw belangrijkste instellingen. Zo kunt u uw BlackBerry-toestel snel in de vliegtuig- of nachtkastmodus zetten, uw alarm uitschakelen of uw zaklamp aanzetten!

  1. Veeg in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.
  2. Raak Instellingen > Snelle instellingen aan
    • Schakel de selectievakjes naast uw snelle instellingen in of uit om de corresponderende items toe te voegen of te verwijderen.
    • Als u de volgorde van de items in uw snelle instellingen wilt wijzigen, raakt u het pictogram Opnieuw ordenen aan. Raak het item dat u wilt verplaatsen lang aan. Versleep het item en laat het los. Raak Opslaan aan.
Tip: Als u veel items in Snelle instellingen hebt, veegt u naar links of rechts om ze allemaal weer te geven.