Uw toestel vergrendelen of ontgrendelen

Tip: Druk kort op de toets Aan-uit/Vergrendelen om uw toestel in de slaapstand te zetten. Zo gaat uw batterij langer mee.

Het scherm vergrendelen

Vergrendel uw scherm als u wilt voorkomen dat uw BlackBerry-toestel per ongeluk berichten verzendt of telefoonnummers belt. Wanneer u het scherm vergrendelt, worden meldingen voor inkomende oproepen of berichten niet uitgeschakeld.

Druk op de knop Aan-uit/Vergrendelen boven op uw toestel.


In deze afbeelding wordt de knop Aan-uit/Vergrendelen aan de bovenzijde van het toestel weergegeven.

Maak een veegbeweging van beneden naar boven om het scherm te ontgrendelen.

Uw toestel vergrendelen met een wachtwoord

Op zoek naar een eenvoudige manier om de gegevens op uw BlackBerry-toestel te beveiligen en onbevoegd gebruik te voorkomen? U kunt een toestelwachtwoord instellen zodat u uw toestel kunt vergrendelen wanneer u het even neerlegt of als het niet wordt gebruikt.

 1. Als u nog geen wachtwoord heeft, veegt u in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm. Raak Instellingen > Beveiliging en privacy > Toestelwachtwoord aan. Schuif de schakelaar Toestelwachtwoord naar Aan. Voer een wachtwoord in.
 2. Voer een van de volgende handelingen uit om uw toestel te vergrendelen:
  • Houd de toets Aan-uit/Vergrendelen ingedrukt. Raak Het pictogram Vergrendelen aan.
  • Als u uw toestel na een bepaalde tijdsduur automatisch wilt laten vergrendelen, veegt u in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm. Raak Instellingen > Beveiliging en privacy > Toestelwachtwoord > Toestel vergrendelen na aan.
  • Als u uw toestel automatisch wilt laten vergrendelen als het zich in een BlackBerry-houder bevindt, veegt u in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm. Raak Instellingen > Beveiliging en privacy > Toestelwachtwoord > Toestel vergrendelen in houder aan.
  • Als een actieve app toestelvergrendeling moet kunnen onderdrukken, bijvoorbeeld wanneer u een film aan het kijken bent in de app Video's, veegt u in het beginscherm omlaag vanaf de bovenkant van het scherm. Raak Instellingen > Beveiliging en privacy > Toestelwachtwoord > Apps toestaan om de time-out voor wachtwoordvergrendeling te verlengen aan.
Druk op de knop Aan-uit/Vergrendelen om uw toestel te ontgrendelen. Veeg naar boven vanaf de onderzijde van het scherm. Voer uw toestelwachtwoord in wanneer u hierom wordt gevraagd.

Uw toestel ontgrendelen met een netwerkontgrendelingscode

Neem contact op met uw serviceprovider om de ontgrendelingscodes voor uw BlackBerry-toestel te verkrijgen.

Op uw toestel is mogelijk een netwerkvergrendeling geactiveerd, waardoor uw toestel alleen een mobiele netwerkverbinding kan maken met uw huidige serviceprovider. Als u van plan bent naar het buitenland te reizen en een micro-SIM-kaart van een andere serviceprovider wilt gebruiken, moet u mogelijk een ontgrendelingscode invoeren.

Tip: Als u wilt zien aan welke serviceprovider uw toestel is gekoppeld, veegt u naar beneden op het beginscherm vanaf de bovenkant van het scherm. Raak Instellingen > Info over > SIM-kaart aan.
 1. Veeg in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.
 2. Raak Instellingen > Beveiliging en privacy > SIM-kaart aan.
 3. Raak in de sectie Telefoonnetwerkvergrendeling een vergrendeld item aan.
 4. Voer de ontgrendelingscode in wanneer u hierom wordt gevraagd.
WAARSCHUWING:
Uit veiligheidsoverwegingen kan elke ontgrendelingscode slechts 10 keer verkeerd worden ingevoerd. Wanneer u het aantal toegestane pogingen om de ontgrendelingscode in te voeren overschrijdt, staat uw micro-SIM-kaart alleen nog noodoproepen toe. Neem voor hulp contact op met uw serviceprovider.