Informatie over smartcards

U kunt een smartcard en uw BlackBerry-toestelwachtwoord gebruiken om uw toestel te ontgrendelen. U kunt smartcardcertificaten ook gebruiken om berichten met S/MIME-beveiliging te verzenden.

Smartcards bevatten certificaten en persoonlijke sleutels. U kunt certificaten vanaf een smartcard op uw toestel importeren met behulp van de BlackBerry Smart Card Reader of een microSD-smartcard. Bewerkingen van persoonlijke sleutels zoals ondertekening en decodering maken gebruik van de smartcard. Bewerkingen van openbare sleutels zoals verificatie en codering maken gebruik van de openbare certificaten op uw toestel.

Verificatie op basis van twee factoren gebruiken

U kunt een smartcard en uw BlackBerry-toestelwachtwoord gebruiken om uw toestel te ontgrendelen.

 1. Veeg in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.
 2. Raak Instellingen > Beveiliging en privacy > Toestelwachtwoord > Verificatie-instellingen aan.
  • Als u een smartcard wilt gebruiken om uw toestel of uw werkruimte te ontgrendelen, gaat u naar de vervolgkeuzelijst Smartcard-gebruikerverificatie en raakt u Toestel of Werk aan.
  • Als u wilt dat uw toestel de vorm van een wachtwoord onthoud (cijfers of letters) dat u in een wachtwoordveld invoert, schuift u de schakelaar Slimme wachtwoordinvoer naar Aan.
  • Als u wilt dat uw toestel wordt vergrendeld wanneer u de smartcard uit het toestel of BlackBerry Smart Card Reader verwijdert, schuift u de schakleaar Vergrendelen bij verwijdering van kaart naar Aan.

Een certificaat importeren van een smartcard

U kunt een certificaat importeren vanaf een microSD-smartcard die in uw BlackBerry-toestel is geplaatst, of een BlackBerry Smart Card Reader die via Bluetooth-technologie met uw apparaat is gekoppeld.
 1. Veeg in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.
 2. Raak Het pictogram Instellingen Instellingen > Beveiliging en privacy > Smartcard > Certificaten importeren aan.
 3. Volg de instructies op het scherm.

Uw smartcard-wachtwoord opslaan op uw toestel

U kunt uw BlackBerry-toestel instellen om uw smartcard-wachtwoord tijdelijk op te slaan, zodat u het minder vaak hoeft in te voeren. Vergrendel uw toestel om de cache te wissen.

 1. Veeg in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.
 2. Raak Het pictogram Instellingen Instellingen > Beveiliging en privacy > Smartcard aan.
 3. Schuif de schakelaar PIN-cachegebruik naar Aan.

LED-meldingen voor een smartcard uitschakelen

De rode LED knippert ook wanneer uw BlackBerry-toestel toegang krijgt tot gegevens op een smartcard. U kunt deze indicator uitschakelen.
 1. Veeg in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.
 2. Raak Het pictogram Instellingen Instellingen > Beveiliging en privacy > Smartcard aan.
 3. Schuif de schakelaar LED-activiteitindicator naar Uit.