Locatiemachtigingen wijzigen voor apps

U kunt locatiegebonden machtigingen die door afzonderlijke apps zijn aangevraagd, beoordelen en verwijderen. Sommige apps werken pas na specifieke toestemming.
  1. Veeg op het beginscherm omlaag vanaf de bovenkant van het scherm.
  2. Raak Instellingen > Beveiliging en privacy > Toepassingsmachtigingen aan.
  3. Raak de app aan.
  4. Raak een schakelaar aan.