Locatieservices in- of uitschakelen

Sommige apps hebben GPS-locatiegegevens nodig om goed te kunnen werken.
  1. Veeg in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.
  2. Raak Instellingen > Locatieservices aan.
  3. Raak de schakelaar Locatieservices aan.