Uw meldingen of beltonen wijzigen

Via Meldingsinstellingen wijzigt u de instellingen voor uw geluiden, meldingen en beltonen. U kunt ook het volume van meldingen, aantal trillingen en meer instellen.
  1. Veeg in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.
  2. Raak Instellingen > Meldingen aan.
  3. Als u uw algemene meldingsinstellingen wilt wijzigen, raakt u een instelling aan in de vervolgkeuzelijst Modus of wijzigt u de instellingen voor Geluid, Trillen, LED, Directe voorbeelden of Volume.