Instellingen voor Kaarten wijzigen

Wisselen tussen kilometers en mijlen

BlackBerry Kaarten geeft afhankelijk van uw toestelinstellingen afstanden weer in Britse (voet/yard en mijl) of metrische (meters en kilometers) eenheden.
  1. Veeg in de Kaarten-app naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.
  2. Raak Settings > Meeteenheden aan.
  3. Raak Toestelinstellingen wijzigen aan.

Standaard route-instellingen wijzigen

U kunt uw standaardinstellingen wijzigen als u wilt dat BlackBerry Kaarten u altijd de snelste of kortste route toont, of als u bepaalde items, zoals snelwegen, tolwegen, carpoolstroken of veerboten, op uw route wilt vermijden.
  1. Veeg in de Kaarten-app naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.
  2. Raak Settings > Route-opties aan.

Schakelen tussen gesproken aanwijzingen en tonen

BlackBerry Kaarten kan u met gesproken aanwijzingen of tonen laten weten dat er een afslag aankomt.
  1. Veeg in de Kaarten-app naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.
  2. Raak Settings > Navigatiegeluid aan.
  3. Raak een optie aan.