Directe voorbeelden uitschakelen

De functie Directe voorbeelden is standaard ingeschakeld.
  1. Veeg in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.
  2. Raak Instellingen > Meldingen aan.
  3. Schuif de schakelaar Directe voorbeelden naar Uit.
Tip: Voor sommige apps kunt u uw meldingsinstellingen wijzigen zodat alleen de berichten met prioriteit in een app als Directe voorbeelden worden weergegeven. Raak op het scherm voor meldingsinstellingen een toepassing aan. Raak in de vervolgkeuzelijst Directe voorbeelden Alleen prioriteit aan.