Het toetsenbord en typen in één oogopslag

U kunt de BlackBerry-toetsenbord op verschillende manieren gebruiken voor interactie met uw BlackBerry-toestel. Gebruik de afbeelding In één oogopslag om bekend te raken met de toetsenbordfuncties.

BlackBerry-toestel met tekst op het scherm. Labels in de rechteronderhoek geven de toetsen Delete, Enter, Luidspreker en Symbolen aan. Labels in de linkeronderhoek geven de toets voor spraakbesturing, Shift-toets voor hoofdletters en Alt-toets voor speciale tekens aan. Een label in het midden van het scherm wijst naar de balk met woordsuggesties die u kunt aanraken om voorgestelde woorden die op het scherm verschijnen, te selecteren.