E-mail archiveren

Afhankelijk van de account waar de e-mail zich in bevindt, kunt u een e-mail mogelijk niet archiveren of mappen maken voor een e-mail.

Een e-mailbericht archiveren

  1. Raak in de BlackBerry Hub een e-mail lang aan.
  2. Raak Bestand aan.
  3. Raak een map aan.

Een map voor e-mailberichten verplaatsen, verwijderen of de naam van een map wijzigen

Raak in de BlackBerry Hub de vervolgkeuzelijst boven aan het scherm aan.
  • Als u een map wilt toevoegen, raakt u de map die u wilt gebruiken als bovenliggende map lang aan. Raak Map toevoegen aan. Typ een naam voor de map. Raak OK aan.
  • Als u de naam van een map wilt wijzigen, raakt u de map lang aan. Raak Naam van een map wijzigen aan. Typ een nieuwe naam voor de map. Raak OK aan.
  • Als u een map wilt verwijderen, raakt u de map lang aan. Raak Verwijderen aan.

Alle e-mail in een map op uw toestel bewaren

Als u een desktoptoepassing voor e-mail, zoals Microsoft Outlook, gebruikt om e-mails in mappen te archiveren, downloadt uw BlackBerry-toestel niet automatisch kopie├źn van die e-mails. U kunt ervoor zorgen dat gearchiveerde e-mail rechtstreeks beschikbaar is op uw toestel door een e-mailmap te synchroniseren.

  1. Raak in de BlackBerry Hub de banner boven aan het scherm aan.
  2. Raak een map lang aan.
  3. Raak Het pictogram Mappensynchronisatie inschakelen aan.