Een item toevoegen aan de app Remember

Wanneer u een item toevoegt aan BlackBerry Remember, kunt u kiezen tussen Notitie of Taak. Taken bevatten een selectievakje voor voltooiing en de optie om een einddatum of herinnering toe te voegen.

Als u een item toevoegt aan een map die is gesynchroniseerd met een van uw accounts, kunt u mogelijk niet kiezen of uw item een notitie of taak is.

 1. Raak in de map of op het mappenscherm van Remember Het pictogram Nieuw item aan.
 2. Raak Notitie of Taak aan.
 3. Voer de gegevens voor het item in zoals titel, opmerkingen en een einddatum.
 4. Raak Opslaan aan.
Tip: Als u snel een lijst wilt maken (zoals een boodschappenlijst in uw map Boodschappen), raakt u een map aan. Voer in het veld Item of zoekopdracht toevoegen boven aan het scherm een titel voor het item in. Raak op het toetsenbord Verzenden aan. Voeg meer items toe tot uw lijst compleet is.

Een einddatum en tijdstip voor herinnering aan een item toevoegen

Wanneer u een einddatum aan een item toevoegt in BlackBerry Remember, voegt uw BlackBerry-toestel het item toe aan de Agenda-app. Als u een herinnering wilt ontvangen, moet u een specifiek tijdstip hiervoor aan uw item toevoegen.

 1. Raak tijdens het toevoegen of bewerken van een item Taak aan.
  • Als u een einddatum wilt toevoegen, stelt u de optie Einddatum in op Aan. Raak Datum aan. Selecteer een datum.
  • Als u een herinneringstijd wilt toevoegen, stelt u de optie Herinnering in op Aan. Raak Datum aan. Selecteer een herinneringsdatum en -tijd.
 2. Raak Opslaan aan.

Labels aan een item toevoegen

Met labels kunt u een categorie toewijzen aan uw items. U kunt bijvoorbeeld items met recepten het label 'recept' geven en uw items dan op dat label filteren.

 1. Raak een item aan in de app Remember.
 2. Raak Het pictogram Meer acties > Het pictogram Labels aan.

De tekst in een item opmaken

Afhankelijk van de account waaraan uw item is gekoppeld, kunt u de tekst cursief of vet maken, onderstrepen, lijsten maken of de tekstgrootte en -kleur wijzigen.

 1. Raak een item aan in de app Remember.
 2. Raak in het veld Aanvullende notities het pictogram Opmaak aan