Problemen oplossen: BlackBerry Hub

Wizard Problemen oplossen: Ik heb problemen met mijn e-mail

De wizard Problemen oplossen begeleidt u door een reeks vragen en taken die u kunnen helpen bij het oplossen van uw e-mailprobleem.

De wizard Problemen oplossen starten

Opmerking: Deze wizard is alleen beschikbaar in het Engels.

Ik ontvang geen berichten

Probeer het volgende:

  • Als u onlangs het wachtwoord van een account hebt gewijzigd, zorg er dan voor dat u het wachtwoord ook bijwerkt in de accountinstellingen op uw BlackBerry-toestel. Veeg in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.RaakHet pictogram Instellingen Instellingen > Accounts aan. Raak een account aan. Breng uw wijzigingen aan. Raak Opslaan aan.
  • Controleer de instellingen van uw netwerkverbindingen en of uw toestel met een Wi-Fi-netwerk of mobiel netwerk is verbonden. Als u zich niet in een dekkingsgebied bevindt, ontvangt u uw berichten waarschijnlijk zodra u weer bereik hebt.
  • Als u bent verbonden met een mobiel netwerk, controleert u of gegevensservices zijn ingeschakeld. Veeg in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm. Raak Het pictogram Instellingen Instellingen > Netwerken en verbindingen > Mobiel netwerk aan. Zorg dat de schakelaar Gegevensservices op Aan staat.

Ik kan alleen e-mails van de laatste 30 dagen zien

Voor bepaalde soorten e-mailaccounts is de voorbije 30 dagen de standaardperiode voor de eerste synchronisatie van e-mail op uw BlackBerry-toestel. Als u deze instelling wilt wijzigen, veegt u op het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm. Raak Instellingen > Accounts aan. Raak de e-mailaccount aan. Raak de gewenste optie aan in de vervolgkeuzelijst Tijdsbestek voor synchronisatie. Raak Opslaan aan.

Ik kan mijn zakelijke e-mails niet vinden in de BlackBerry Hub

Als u een werkaccount aan uw BlackBerry-toestel hebt toegevoegd, kan het zijn dat uw beheerder een beleid heeft ingeschakeld dat de BlackBerry Hub opsplitst in een zakelijke weergave, die u berichten en meldingen voor uw werkaccount bevat, en een persoonlijke weergave, die alleen berichten en meldingen voor uw persoonlijke accounts bevat.

Als u de zakelijke weergave wilt zien, raakt u in de BlackBerry Hub het pictogram Hub > Overschakelen naar werkruimte aan.

Ik kan de ontvangers van een bericht niet zien

Als u de andere ontvanger van een bericht wilt zien en de account waarin u het bericht hebt ontvangen, raakt u in het bericht in de rechterbovenhoek van het scherm de pijl aan.

Ik kan een sms niet verzenden of doorsturen

U kunt een sms mogelijk niet doorsturen als de inhoud van het bericht informatie bevat die auteursrechtelijk is beschermd.

Als u een zakelijke account gebruikt die door een BlackBerry Enterprise Server wordt gebruikt, kan uw beheerder u mogelijk geen toestemming geven om sms'jes te versturen, maar kunt u wel nog sms'jes ontvangen.

Ik kan geen bestand bij een tekstbericht voegen

Het bestand is mogelijk te groot of uw abonnement op draadloze service ondersteunt geen MMS-berichten. Ondersteuning voor MMS-berichten is vereist om bestanden aan tekstberichten toe te voegen. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.