Wijzigen hoe berichten in de BlackBerry Hub worden weergegeven

U kunt wijzigen of de datum boven aan uw lijst met berichten en meldingen wordt weergegeven, hoe de namen van afzenders worden weergegeven, of afbeeldingen automatisch worden gedownload en meer.

  1. Raak in de BlackBerry Hub Menu > Instellingen Instellingen > Weergave en acties aan.
  2. Wijzig uw instellingen.

Gesprekslijnen weergeven in plaats van afzondelijke berichten

  1. Raak in de BlackBerry Hub Het pictogram Meer > Het pictogram Instellingen Instellingen > Weergave en acties aan.
  2. Raak in de vervolgkeuzelijst Weergavestijl Gesprek aan.

Verzonden of gearchiveerde berichten verbergen in de BlackBerry Hub

Raak in de BlackBerry Hub Menu > Het pictogram Instellingen Instellingen > Weergave en acties aan.
  • Als u geen gearchiveerde berichten meer wilt weergeven, schuift u de schakelaar Gearchiveerde berichten weergeven naar Uit.
  • Als u geen verzonden berichten meer wilt weergeven, schuift u de schakelaar Verzonden berichten weergeven naar Uit.

Kleurcodes toewijzen aan uw accounts

U kunt een kleur kiezen voor elk van uw accounts om onderscheid te maken tussen de verschillende accounttypen in de BlackBerry Hub. De kleur wordt links in de lijst met berichten weergegeven.
  1. Raak in de BlackBerry Hub Het pictogram Meer > Het pictogram Instellingen > Hub-beheer aan.
  2. Raak een account aan.
  3. Kies een kleur in de vervolgkeuzelijst Accountkleur.