Een antwoord bij afwezigheid instellen

Sommige e-mailaccounts bieden mogelijk geen ondersteuning voor antwoorden bij afwezigheid.
  1. Raak in de BlackBerry Hub Het pictogram Meer acties > Het pictogram Instellingen > E-mailaccounts aan.
  2. Raak een e-mailaccount aan.
  3. Schuif de schakelaar Antwoord bij afwezigheid naar Aan.
  4. Typ een bericht in het veld.