Het kompas naar het ware noorden of het magnetische noorden laten wijzen

U kunt met uw kompas navigeren op basis van het ware noorden of het magnetische noorden. Het magnetische noorden is waar een standaardkompas naar wijst. Het wordt door verschillende factoren beïnvloed en is niet constant. Het ware noorden of geografische noorden is het noorden zoals u dat bijvoorbeeld op een kaart ziet weergegeven en dit blijft constant. Als u wilt navigeren op basis van het ware noorden (bijvoorbeeld als u uw kompas gebruikt om een kaart te volgen), dan moet u GPS inschakelen.
Voer een van de volgende acties uit in de Kompas-app: