Een gebeurtenis wijzigen of verwijderen

Als u de gebeurtenis hebt georganiseerd, kunt u deze wijzigen of verwijderen.
Raak in de Agenda-app een gebeurtenis lang aan.