Pictogrammen voor websitecertificaten

Pictogram Beschrijving
Pictogram van EV-certificaat De identiteit van de website is gecontroleerd door een uitgebreid validatiecertificaat van een vertrouwde certificeringsinstantie.
Pictogram van DV-certificaat De identiteit van de website is gecontroleerd door een domeingevalideerd certificaat van een vertrouwde certificeringsinstantie.
pictogram voor verschillende certificaten Sommige delen van de website zijn veilig en andere niet.
onbekend certificaatpictogram De website is mogelijk onveilig omdat het certificaat onbekend is.