Problemen oplossen: Contactpersonen

Mijn contactpersonen worden niet automatisch samengevoegd

Uw BlackBerry-toestel voegt automatisch contactpersonen samen wanneer duidelijk blijkt dat deze dezelfde persoon zijn (ze hebben bijvoorbeeld dezelfde voor- en achternaam, mobiel telefoonnummer, BlackBerry ID). Als u nog steeds dubbele contactpersonen ziet in uw lijst met contactpersonen, kunt u die samenvoegen in één vermelding.

  1. Raak in de Contactpersonen-app een contactpersoon lang aan.
  2. Raak Meer selecteren aan.
  3. Raak de contactpersonen aan die u wilt samenvoegen.
  4. Raak het pictogram Contactpersonen koppelen aan.

De afbeeldingen van contactpersonen worden soms gewijzigd

Als u een sociale netwerkaccount hebt toegevoegd aan uw BlackBerry-toestel en een profielafbeelding gebruikt als afbeelding voor een contactpersoon, wordt de afbeelding gewijzigd wanneer de contactpersoon zijn of haar profielafbeelding wijzigt.

Ik heb dubbele contactpersonen

Als u contactpersonen hebt geïmporteerd met behulp van BlackBerry Link, ziet u mogelijk dubbele items op uw toestel na synchronisatie van uw toestel en computer.

U kunt dubbele items verwijderen door contactpersonen op uw toestel samen te voegen of door lokale gegevens op uw toestel te wissen.

Als u dubbele contactpersonen wilt verwijderen door lokale gegevens te wissen, doet u het volgende:

  1. Veeg in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.
  2. Raak het pictogram Instellingen Instellingen > Accounts aan.
  3. Raak het pictogram Meer acties aan.
  4. Raak Lokale contactpersonen wissen aan.
WAARSCHUWING:
Als u uw lokale gegevens wist, verwijdert u alle contactpersonen die u alleen lokaal op uw toestel hebt opgeslagen.