Contactpersonen wijzigen in de app Contactpersonen

Foto van contactpersoon toevoegen of wijzigen

 1. Raak in de app Contactpersonen een contactpersoon > Contactpersoon bewerken aan.
  • Als u een foto wilt gebruiken uit een sociale netwerkaccount die u heeft toegevoegd, raakt u een van de beschikbare foto's boven aan het scherm aan.
  • Als u een afbeelding wilt gebruiken die in uw bibliotheek is opgeslagen, raakt u in het gebied voor afbeeldingen het pictogram Afbeelding toevoegen aan. Blader naar de afbeelding.
  • Als u een foto wilt maken met de camera, raakt u in het gebied voor afbeeldingen het pictogram Afbeelding toevoegen aan. Raak het pictogram Camera aan. Maak een foto. Snijd de foto bij of bewerk deze indien nodig. Raak Gereed aan.
 2. Raak Opslaan aan.

Gegevens van een contactpersoon wijzigen

 1. Raak in de app Contactpersonen een contactpersoon > Contactpersoon bewerken aan.
 2. Breng uw wijzigingen aan. Raak Veld toevoegen aan voor extra velden.
 3. Raak Opslaan aan.

Contactpersoon verwijderen

 1. Raak een contactpersoon lang aan.
 2. Raak Verwijderen aan.

Een contactpersoon kopiëren naar een andere account of opslaglocatie

Als u meerdere accounts op uw BlackBerry-toestel hebt, kunt u een contactpersoon mogelijk kopiëren naar een van die andere accounts of uw micro-SIM-kaart.

 1. Raak in de Contactpersonen-app een contactpersoon lang aan.
 2. Raak het pictogram Kopiëren naar aan.
 3. Schakel het selectievakje naast een account of opslaglocatie in.
 4. Raak Gereed aan.