De naam van een gekoppeld of opgeslagen toestel met Bluetooth wijzigen

U kunt de naam van een gekoppeld of opgeslagen toestel met Bluetooth die op uw BlackBerry-toestel verschijnt, wijzigen.

  1. Veeg in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.
  2. Raak Instellingen > Netwerken en verbindingen > Bluetooth aan.
  3. Controleer of Bluetooth-technologie is ingeschakeld.
  4. Raak het toestel waarvan u de naam wilt wijzigen lang aan.
  5. Raak Het pictogram Toestelgegevens aan.
  6. Voer in het veld Toestelnaam een nieuwe naam voor uw toestel in.