Een Games-vriend uitnodigen voor BBM

Als u een vriend hebt in de Games-app die niet in uw lijst met BBM-contactpersonen staat, kunt u die vriend uitnodigen voor BBM zonder de Games-app te verlaten.

  1. Voer een van de volgende acties uit in de Games-app:
    • Raak in uw tijdlijn een vriend aan.
    • Raak op het beginscherm Het pictogram Vrienden aan. Raak een vriend aan.
  2. Raak Het pictogram Uitnodigen voor BBM aan.