Problemen oplossen: Bluetooth

Ik kan geen koppeling maken met een Bluetooth-toestel

  • Controleer of uw BlackBerry-toestel compatibel is met het Bluetooth-toestel. Raadpleeg de documentatie bij het Bluetooth-toestel voor meer informatie.
  • Als uw Bluetooth-toestel een wachtwoordsleutel nodig heeft en u weet niet wat deze is, raadpleegt u de documentatie bij het Bluetooth-toestel. Soms is de wachtwoordsleutel ingesteld op 0000 tot u dit verandert. Als u niet weet wat de wachtwoordsleutel is, kunt u altijd 0000 proberen.
  • Als uw BlackBerry-toestel het toestel met Bluetooth waarmee u een koppeling probeert te maken, niet kan vinden, probeer dan uw BlackBerry-toestel korte tijd zichtbaar te maken. Veeg in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm. Raak Instellingen > Netwerken en verbindingen > Bluetooth aan. Raak in de vervolgkeuzelijst Zichtbaar Aan of 2 minuten aan. Voer indien nodig uw BlackBerry-toestelwachtwoord in. Start het koppelingsproces volgens de documentatie die bij het toestel is meegeleverd.
  • Als het Bluetooth-toestel een batterij gebruikt, sluit het toestel dan aan op een voedingsbron en probeer het opnieuw. Afhankelijk van het toestel kan het mogelijk nog wel werken, maar niet worden gekoppeld als het batterijniveau te laag is.
  • Als de modus Mobile Hotspot is ingeschakeld, controleer dan of het toestel probeert verbinding te maken met een Bluetooth-toestel dat een van de netwerkprofielen Handsfree, Seriële poort of Personal Area Network gebruikt.

Ik verlies steeds verbinding met mijn Bluetooth-carkit

  • Controleer of uw carkit de nieuwste beschikbare software gebruikt. Raadpleeg de documentatie bij uw carkit voor meer informatie over de softwareversie van uw carkit.
  • Verplaats uw BlackBerry-toestel naar een andere locatie in uw voertuig of draai het toestel in een andere richting. De locatie van de antenne van uw toestel in verhouding tot de Bluetooth-antenne van uw carkit kan de Bluetooth-verbinding beïnvloeden.