De instellingen voor uw Mobile Hotspot-modus zoeken

U configureert de meeste instellingen voor uw mobiele hotspot wanneer u de modus Mobile Hotspot voor de eerste keer inschakelt. U kunt deze instellingen later wijzigen wanneer u zich niet in een actieve sessie met een mobiele hotspot bevindt.

  1. Veeg in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.
  2. Raak Instellingen > Netwerken en verbindingen > Mobile Hotspot aan.
  3. Raak Het pictogram Configureren aan.