Het aanraakscherm gebruiken

Neem even de tijd om te leren hoe u op uw BlackBerry-toestel kunt navigeren met behulp van deze basisbewegingen.

Scrollen en bewegen tussen items

Veeg met uw vinger om door een lijst te scrollen, over een webpagina te schuiven of foto's te bekijken. U kunt ook met een vinger vegen om het beginscherm weer te geven. Als u bijvoorbeeld de BlackBerry Hub voor u hebt, kunt u met uw vinger naar links schuiven om het beginscherm en alle geminimaliseerde apps te zien. Schuif nogmaals met uw vinger naar links om alle apps te zien.
  • Veeg uw vinger omhoog en omlaag om te scrollen.
  • Als u tussen de BlackBerry Hub en het beginscherm wilt schakelen, veegt u met uw vinger naar links en naar rechts.

Afbeelding van een pijl die van de onderkant van het toestel naar boven wijst. Afbeelding van een pijl die van de linker- naar de rechterkant van het toestel wijst.

Een schuifbalk gebruiken

Als u een schuifbalk op het scherm ziet, kunt u hiermee door een bestand zoals een nummer of video navigeren, of door meerdere pagina's scrollen, zoals bij een eBook.
Op de schuifbalk versleept u de handgreep.

Afbeelding van een schuifbalk met een pijl die vanaf de greep over de balk naar rechts wijst

Items selecteren

Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Als u een item wilt selecteren, raakt u het gewoon aan. Als het item geopend kan worden, wordt het geopend; anders wordt het gemarkeerd.
  • Als u een item wilt markeren zonder het te openen, raakt u het lang aan.
  • Als u meerdere items wilt selecteren, zoals afbeeldingen of nummers die u wilt delen, raakt u een item lang aan. Raak Het pictogram Meer selecteren aan en raak de volgende items aan. Als u de selectie van een item wilt opheffen, raakt u het nogmaals aan.

Afbeelding van een vingeraanraking waarmee één item wordt geselecteerd.

In- of uitzoomen op het scherm

Als u een afbeelding in nader detail wilt bekijken of kleine letters niet goed kunt lezen, kunt u het scherm uitvergroten door in te zoomen. Zoom uit om meer van het scherm te zien.
Schuif uw vingers uit elkaar om in te zoomen of naar elkaar toe om uit te zoomen.

Afbeelding van twee pijlen die in de tegenovergestelde richting wijzen Afbeelding van twee pijlen die naar elkaar toe wijzen

Items van de ene naar een andere plek verplaatsen

  1. Raak het item dat u wilt verplaatsen op het beginscherm lang aan.
  2. Wanneer het item begint te trillen, veegt u met uw vinger naar de gewenste locatie.

Afbeelding van het toestel met een pijl die diagonaal over het scherm wijst. De pijl wijst naar een gemarkeerd vakje dat staat voor een verplaatst item.

Apps minimaliseren en actieve frames weergeven

Wanneer u een app minimaliseert, wordt het als actieve frame weergegeven op het beginscherm. Dit is een handige manier om te multitasken, omdat u documenten bijvoorbeeld niet meer hoeft op te slaan en af te sluiten voordat u uw browser opent, en u uw browsersessie niet opnieuw hoeft te starten nadat u uw e-mail hebt gecontroleerd.
Veeg naar boven vanaf de onderzijde van het scherm.

Afbeelding van het toestel met een pijl die van onderaf tot halverwege het scherm naar boven wijst. De pijl wijst naar een vak dat staat voor een app die wordt geminimaliseerd.

Tip: Wanneer u klaar bent met de app, kunt u die sluiten door Het pictogram Sluiten rechtsonder in de app aan te raken.

De BlackBerry Hub weergeven

U kunt de BlackBerry Hub overal op uw BlackBerry-toestel kort weergeven of openen.

Veeg naar boven vanaf de onderzijde van het scherm en dan naar rechts.

BlackBerry-toestel met een duim en een pijl die in een boog van onderaf tot halverwege het scherm naar boven en naar rechts wijst. De BlackBerry Hub is gedeeltelijk zichtbaar aan de linkerkant van het scherm. Geeft de beweging voor kort weergeven weer.

Tip: Houd uw vinger op het scherm terwijl u de BlackBerry Hub kort weergeeft. Schuif met uw vinger naar beneden om terug te gaan naar waar u mee bezig was.

De menu's weergeven

In menu's vindt u extra functies, opties en ondersteuning.
Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Raak Het pictogram Meer acties of Het pictogram Meer tabbladen aan om aanvullende acties voor de app te zien.
  • Als u aanvullende acties wilt zien voor een specifiek item in een app, zoals een nummer of foto, raakt u het item lang aan. Als u de namen van menu-items op de rechterkant van het scherm wilt zien, veegt u er met uw vinger overheen.
  • Veeg van boven naar beneden over het scherm om de instellingen en de Help te zien. In een app ziet u de instellingen voor die specifieke app. Buiten de app worden de instellingen van het toestel weergegeven.

Afbeelding van een aanraking linksonder op het scherm over het pictogram Overflow. Afbeelding van het toestel met een pijl die van bovenaf tot halverwege het scherm naar beneden wijst.